Slovensky

Silný dôraz na ekológiu

Všetky polyolefínové fólie vyrobené v Slovpacku sú:

 • 100% recyklovateľné
 • neobsahujú žiadne škodlivé látky ani plyny a
 • menej zaťažujú životné prostredie.

 

Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia je od vzniku spoločnosti dôležitou súčasťou našej stratégie. Podnikanie v plastikárskom sektore vyžaduje aktívne uplatňovať princípy manažmentu ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva, aplikáciu najlepších materiálov a technológií, šetrenie elektrickou energiou a vodou a edukáciu zákazníkov ohľadom používania najnovších receptúr pre najefektívnejšie navrhnuté skladby používaných fólií.

V Slovpacku sú zainteresovaní všetci zamestnanci – od top manažérov, cez výrobných až po administratívnych pracovníkov na:

 • návrhu efektívnej receptúry a skladby fólie, ktorá plní požiadavky zákazníka
 • výrobe fólie s použitím „čistých“ moderných výrobných technológií pri spotrebe technologicky minimálneho množstva energie
 • úzkej komunikácii so zákazníkmi ohľadom používania najmodernejších fólií na baliacich zariadeniach zákazníkov
 • redukcii objemu technologického odpadu a reklamácií od zákazníkov.

 

Recyklácia

V Slovpacku od vzniku prevádzkujeme vlastnú recyklačnú linku, v ktorej spracúvame vlastný technologický fóliový odpad na kvalitný technologický regranulát na výrobu fólií pre menej náročné aplikácie.

V 1Q2017 sme obstarali a prevádzkujeme najmodernejšiu recyklačnú linku INTAREMA® 1007 TVEplus® Pelletising Plant od špičkovej rakúskej firmy EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H. (globálny líder), ktorá nahradila stále modernú recyklačnú linku z roku 2004, ktorá nahradila pôvodnú recyklačnú linku.

Výhody novej špičkovej recyklačnej linky s patentovanou technológiou INTAREMA® 1007 TVEplus® Pelletising Plant:

 • vyšší výkon (LDPE a LLDPE 300-350kg/h, HDPE 250-320kg/h)
 • prvotriedna kvalita a čistota technologického recyklátu
 • priame aické odvíjanie
 • plne aická spätná filtrácia
 • ultra-jemná filtrácia, dôsledná homogenizácia a vysoko-výkonné odplyňovanie v jednom kroku
 • maximálna vlhkosť 1-2%
 • nižšia spotreba energií až o 12% (ecoSAVE®)

Voľnú kapacitu recyklačnej linky aktívne využívajú naši obchodní partneri. 
    Where we are

Slovpack Bratislava spol. s r.o.
Vlčie hrdlo
820 03 Bratislava 23
Contacts

phone: +421 (2) 4055 6345
fax: +421 (2) 4524 4841
e-mail: slovpack@slovpack.sk 
 

Táto webstránka používa cookies, ktoré sú určené
výhradne pre správnu funkcionalitu webstránky.