Slovensky

Diverzifikované portfólio výrobných zariadení

Naše výrobné zariadenia prevádzkujeme v 4 zmennej prevádzke 24 hodín denne a 350 dní v roku. Prvotriedne polyetylénové fólie a baliace riešenia vyrábame na:

 • vyfukovacích 5, 3 a mono vstvových výrobných vyfukovacích linkách pre spracovanie polyolefínov, z ktorých sú viaceré vybavené in-line flexografickou potlačovacou jednotkou
 • konfekčných linkách na výrobu obalov, tašiek a vriec
 • flexografickej 6-farebnej potlačovacej linke.

Aktualita 1:
V januári 2016 sme uviedli do prevádzky novú špičkovú 5 vrstvovú fóliovú vyfukovaciu linku od nemeckej spoločnosti Reifenhäuser, ktorá bola účelovo navrhnutá na výrobu vysoko-kvalitných LDPE a mLLDPE fólií a vďaka novým možnostiam kombinácie materiálov v 5 vrstvách dokážeme ponúkať nové výrobky alebo vylepšené výrobky najmä v segmente fólií pre náročnú lamináciu a vysoko-kvalitnú potlač, balenie potravín, novín a časopisov, niektoré zdravotnícke aplikácie, špičkové hrúbkové tolerancie, presný orez, špičková transparentnosť, vysokopevné, pružné a tenké fólie a mnohé ďalšie výhody. Šírka odťahovej a navíjacej jednotky je 1 600mm a hrúbka fólie od 10my.

Aktualita 2:
V 1Q2017 sme obstarali a prevádzkujeme najmodernejšiu recyklačnú linku INTAREMA® 1007 TVEplus® Pelletising Plant od špičkovej rakúskej firmy EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H.

 

Vyfukovacie výrobné linky

Prevádzkujeme diverzifikované portfólio 5,  3 a monovrstvových polyolefínových vyfukovacích liniek. Výrobné linky dovoľujú vyfukovať takmer akékoľvek štandardné alebo atypické LDPE fólie a HDPE fólie, s prídavkom LLDPE, mLLDPE, EVA-kopolymér, PP alebo rôznych aditív.

Na uvedených výrobných zariadeniach vyrábame výnimočne široké portfólio výrobkov a baliacich riešení:

 • fólie pre lamináciu a náročnú potlač
 • fólie na fixáciu paliet (tepelne zmraštivé – Heat Shrink a Stretch Hood)
 • hrubostenné hadice pre baliace ay (FFS flexible packaging) na balenie sypkých hmôt a odpadov
 • fólie na balenie časopisov
 • fólie na balenie čerstvých potravín, ovocia a zeleniny
 • balenie priemyselných výrobkov a polotovarov
 • balenie spotrebných výrobkov a polotovarov
 • poľnohospodárske fólie
 • mnoho typov špeciálnych fólií ako napríklad Seal Peel, vysoko-transparentné, antikorózne, lepivé, perforované a mnohé iné.

 

Potlačovacie linky

Slovpack ako komplexný dodávateľ LDPE a HDPE fólií dodáva zákazníkom aj potlačené LDPE a HDPE fólie (hadice aj ploché fólie), ktoré potláčame na:

 • flexografickej 6-farebnej potlačovacej linke so šírkou 1 600mm
 • flexografických 4-farebných in-line potlačovacích jednotkách inštalovaných priamo na vyfukovacích linkách.

V prípade požiadavky zákazníka flexibilne zabezpečíme 8-farebnú flexografickú potlač.

 

Konfekčné výrobné zariadenia

Naše ploché LDPE a HDPE fólie, hadice a polohadice navinuté na rolke ďalej spracúvame a zhodnocujeme na konfekčné výrobky a zákazníkom dodávame:

 • vrecia na plnenie sypkých materiálov, obaľovacie vrecia
 • vrecia do big-bagov a oktabínov
 • vrecká ako ochranné obaly pre rôzne typy výrobkov
 • vrecká na priemyselný a biologický odpad a priemyselné smetie
 • košieľkové tašky, T-shirt a tašky so spevneným výsekom – nákupné tašky pre potraviny a konfekčné účely.

Konfekčné výrobky vyrábame na:

 • linkách na výrobu vriec a T-shirts tašiek so šírkou 1 100 mm
 • linkách na výrobu tašiek so spevneným výsekom a s bočnou záložkou
 • linkách na výrobu hrubostenných a zmrašťovacích obalov alebo vriec.

Konfekčné výrobky môžu byť aj s potlačou.

 

Recyklačné zariadenie

Slovpack od vzniku prevádzkuje vlastnú recyklačnú linku na recykláciu vlastného technologického plastového odpadu, čím priaznivo prispieva k ochrane životného prostredia. Recyklačná linka exkluzívne spracúva LDPE, LLDPE a HDPE materiál a tento technologický granulát sa ďalej spracúva na fólie pre interné baliace účely a rôzne nenáročné aplikácie. Externý regranulát vo výrobe nepoužívame.

V 1Q2017 sme obstarali a prevádzkujeme najmodernejšiu recyklačnú linku INTAREMA® 1007 TVEplus® Pelletising Plant od špičkovej rakúskej firmy EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H. (globálny líder), ktorá nahradila stále modernú recyklačnú linku z roku 2004, ktorá tiež nahradila pôvodnú recyklačnú linku.

Výhody novej špičkovej recyklačnej linky s patentovanou technológiou INTAREMA® 1007 TVEplus® Pelletising Plant:

 • vyšší výkon (LDPE a LLDPE 300-350kg/h, HDPE 250-320kg/h)
 • prvotriedna kvalita a čistota technologického recyklátu
 • priame aické odvíjanie
 • plne aická spätná filtrácia
 • ultra-jemná filtrácia, dôsledná homogenizácia a vysoko-výkonné odplyňovanie v jednom kroku
 • maximálna vlhkosť 1-2%
 • nižšia spotreba energií až o 12% (ecoSAVE®)

Týmto ponúkame voľnú kapacitu aj pre externých záujemcov o recykláciu technologického odpadu.

 

Interné laboratórium

Disponujeme vlastným laboratóriom na meranie fyzikálno-mechanických vlastností fólií, ktoré intenzívne využívame nielen interne pri výrobnom procese na kontrolu výrobkov a testovanie nových receptúr, ale služby tohto laboratória ponúkame našim zákazníkom na overenie fyzikálno-mechanických parametrov fólií a v procese optimalizácie receptúr odoberaných fólií.

Slovpack počas svojej vyše 20 ročnej histórie kontinuálne inovoval a stále inovuje svoje technológie, receptúry a používaný granulát, čím prináša zákazníkom nové, ale i podstatne inovované, fólie. Nové výrobky vznikajú aj v spolupráci so zákazníkmi, kedy na základe ich požiadaviek vyvíjame a testujeme „fólie na kľúč“.

Disponujeme bohatou databázou overených receptúr na množstvo zákazníckych aplikácií, ktoré dokážeme ďalej upravovať a vyvíjať v prospech zákazníka. 
    Where we are

Slovpack Bratislava spol. s r.o.
Vlčie hrdlo
820 03 Bratislava 23
Contacts

phone: +421 (2) 4055 6345
fax: +421 (2) 4524 4841
e-mail: slovpack@slovpack.sk 
 

Táto webstránka používa cookies, ktoré sú určené
výhradne pre správnu funkcionalitu webstránky.