Slovensky

Nová špičková recyklačná linka INTAREMA® 1007 TVEplus® od fy EREMA od februára 2017

(4Q 2016)

V 4Q2016 sme podpísali kúpnu zmluvu na nákup špičkovej recyklačnej linky INTAREMA® 1007 TVEplus® Pelletising Plant od spoločnosti EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H. (globálny trhový líder), ktorá bude dodaná a plne sfunkčnená vo februári 2017.

Výhody novej špičkovej recyklačnej linky s patentovanou technológiou INTAREMA® 1007 TVEplus® Pelletising Plant:

 • vyšší výkon (LDPE a LLDPE 300-350kg/h, HDPE 250-320kg/h)
 • prvotriedna kvalita a čistota technologického recyklátu
 • priame aické odvíjanie
 • plne aická spätná filtrácia
 • ultra-jemná filtrácia, dôsledná homogenizácia a vysoko-výkonné odplyňovanie v jednom kroku
 • maximálna vlhkosť 1-2%
 • nižšia spotreba energií až o 12% (ecoSAVE®)

Týmto ponúkame voľnú kapacitu aj pre externých záujemcov o recykláciu technologického odpadu.


 

SLOVPACK v business týždenníku TREND

(2Q 2016)

http://www.etrend.sk/firmy/foliovy-sused-slovnaftu-napreduje-v-modernizacii-aj-po-odchode-zahranicnych-spoluvlastnikov.html


 

Nová anglická verzia web stránky: www.slovpack.com

(2Q 2016)

V júni 2016 sme úspešne spustili novú plnohodnotnú anglickú verziu našej web stránky na doméne: www.slovpack.com. Veríme, že naši súčasní i potenciálni zahraniční zákazníci týmto získajú možnosť dozvedieť sa viac o spoločnosti SLOVPACK a jej výrobkoch.


Naša nová špičková 5 vrstvová vyfukovacia linka od nemeckej fy Reifenhäuser Kiefel v plnej 100% prevádzke

(1Q 2016)

V januári 2016 sme úspešne uviedli do plnej 24h prevádzky našu (už jedenástu) novú špičkovú 5 vrstvovú vyfukovaciu fóliovú linku, ktorá bola účelovo navrhnutá na výrobu vysoko-kvalitných LDPE a mLLDPE fólií a ponúka nové možnosti kombinácie materiálov v 5 vrstvách – vylepšenie vlastností súčasných fólií ako i nové vlastnosti a fólie:

 • náročné fólie pre lamináciu a vysokokvalitnú potlač
 • balenie potravín a zeleniny, novín a časopisov, zdravotníctvo
 • presný orez
 • excelentná transparentnosť
 • vysokopevné, pružné a tenké (od 10my) fólie.

Táto značná investícia predstavuje jedno zo série mnohých konkrétnych opatrení pri obnove a modernizácii výrobných zariadení Slovpacku, ktorým obohatíme aktuálne portfólio výrobných liniek a následne aj sortiment našich výrobkov.

Základné parametre 5 vrstvovej vyfukovacej linky:

Výrobca: Reifenhäuser Blown Film GmbH
Šírka: do 1 600mm
Hrúbka: od 10µm
Vyhotovenie: plochá, hadica a polohadica
Návin: výška kotúča do 1 200 mm

 


 

Nový sortiment (5 a 3 vrstvové fólie)

(4Q 2015)

V priebehu roku 2015 a začiatkom roka 2016 sme pokračovali vo vývoji nových výrobkov a zákazníkom sme začali ponúkať a dodávať výrobky, ktoré sú:

 • produktom novej špičkovej 5 vrstvovej vyfukovacej technológie
 • vylepšením overených receptúr z dôvodu požiadaviek zákazníkov
 • dôsledkom dostupnosti vylepšeného granulátu a aditív.

V priebehu roka 2016 budeme počas prevádzky 5 vrstvovej linky pokračovať vo vývoji a testovaní nových receptúr a ponúkať vylepšené výrobky ako i úplne nové výrobky. Zákazníci sú vítaní nás osobne navštíviť alebo sa informovať o pripravovaných produktových novinkách.

Vybrané nové výrobky alebo vylepšené vlastnosti:

Laminácia a potlač

 • zavádzaním nových inovovaných typov PE granulátov zvyšujeme stávajúce vlastnosti fólií hlavne čo sa týka transparentnosti, tuhosti, lesku, zníženia zvarovacej teploty o cca 10°C, čo má veľký vplyv na rýchlosť pri samotnom balení produktov a optických vlastností obalu.

Vrecia na biologický a priemyselný odpad 

 • extrémna pevnosť
 • nepriehľadnosť (vonkajšia farba zelená)
 • vynikajúca zvariteľnosť a pevnosť zbaleného odpadu po odsatí vzduchu

FFS fólie alebo vrecia na antuku

 • receptúra proti prederaveniu a minimálnemu oderu
 • embossing proti posúvaniu na palete
 • záložka pre vytvarovanie palety do kocky/kvádra po naplnení vreca a jeho uložení na paletu

Hygienický program

 • dámsky hygienický program

 


 

Zvýšenie kapacity vyfukovacej linky na výrobu hrubostenných fólií („FFS flexible films“) o takmer 40%

(3Q 2015)

V 3Q2015 sme úspešne zrealizovali značnú investíciu do zvýšenia kapacity a kvality vyfukovacej fóliovej linky o takmer 40%, ktorá primárne vyrába hrubostenné fólie (FFS flexible packaging films) na balenie sypkých materiálov (polyolefínové granuláty a masterbatche, chemikálie, stavebné hmoty, soľ, asfalty, antuka, drevené a slamené pelety a iné) a priemyselných odpadov.

Táto investícia bola spolufinancovaná zo zdrojov EÚ fondov.


 

Čerpanie EÚ fondov

(3Q 2015)

Slovpack sa prvý krát v jeho histórii úspešne uchádzal o finančné zdroje na spolufinancovanie inovácií technologických zariadení a v 4Q2015 aj úspešne zrealizoval investíciu do inovácie technologického zariadenia výrobnej linky na výrobu hrubostenných fólií (FFS flexible packaging films) a súvisiacich baliacich riešení.


 

Rozšírili sme kapacitu výroby embossovaných fólií inštaláciou novej embossingovej jednotky

(2Q 2015)

V 2Q2015 sme dokončili inštaláciu a úspešne uviedli do prevádzky embossingovú jednotku na 3 vrstvovej vyfukovacej linke, čím sme rozšírili výrobné možnosti tejto linky aj o výrobu žiadaných embossovaných hrubostenných fólií („FFS flexible packaging“) pre baliace ay.

Všetky fólie vyrábané na tejto linke aj potlačujeme na 4 farebnej in-line potlačovacej jednotke a v prípade záujmu zákazníka môže mať fólia aj s bočnú záložku (tzv. gussets).


 

Kompletná renovácia podláh vo výrobnej hale 1

(3Q 2014)

V 3Q2014 boli kompletne zrenovované podlahy na celej ploche výrobnej haly 1.


 

ISO certifikát riadenia kvality znovu potvrdený

(3Q 2014)

V septembri 2014 sme úspešne obhájili Certifikát riadenia kvality ISO 9001:2008 u spoločnosti LL-C (Certification) Czech republic s.r.o.


 

Celková rekonštrukcia chladenia a merania na 3 vrstvovej linke na výrobu plochých fólií

(1Q 2014)

V 1Q2014 sme zrealizovali kompletnú výmenu pôvodnej chladiacej, meracej a regulačnej technológie na 3 vrstvovej linke na výrobu plochých fólií za novú modernú technológiu, ktorú nám na kľúč dodal a inštaloval náš tradičný dodávateľ – renomovaná nemecká spoločnosť K-Design.

 

  
    Where we are

Slovpack Bratislava spol. s r.o.
Vlčie hrdlo
820 03 Bratislava 23
Contacts

phone: +421 (2) 4055 6345
fax: +421 (2) 4524 4841
e-mail: slovpack@slovpack.sk 
 

Táto webstránka používa cookies, ktoré sú určené
výhradne pre správnu funkcionalitu webstránky.