Slovensky

Knowledge management v praxi

Všetci členovia manažmentu, ktorí zodpovedajú za riadenie výroby, výber, úpravu a aplikáciu výrobných receptúr a kvalitu a splnenie objednaných parametrov fólie vyštudovali chemicko-technologickú univerzitu a od skončenia univerzity pracujú v chemickom alebo plastikárskom sektore. Počas ich dlhodobej profesijnej kariéry si vybudovali vysoké odborné renomé a v denno-dennej praxi uplatňujú princípy knowledge manažmentu.

Manažérsky tím:

Ing. Milan Valachovič, Konateľ

Pán Valachovič vyštudoval Chemicko-technologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity (STU) v roku 1976. V auguste 1976 nastúpil do spoločnosti Slovnaft a v januári 1994 nastúpil do spoločnosti Slovpack Bratislava, v tom čase dcérskej spoločnosti Slovnaft, do funkcie riaditeľa.

Ing. Alena Čerňanská, Konateľ, Vedúca ekonomického oddelenia

Pani Čerňanská vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave roku 1983. Následne nastúpila do spoločnosti Zberné suroviny a v roku 1994 nastúpila so spoločnosti Slovpack Bratislava, v tom čase dcérskej spoločnosti Slovnaft.

Ing. Gejza Katona, Vedúci obchodného oddelenia

Pán Katona vyštudoval Chemicko-technologickú fakultu Moskovskej univerzity v roku 1987. Následne nastúpil do spoločnosti Slovnaft a v 1994 nastúpil do spoločnosti Slovpack Bratislava, v tom čase dcérskej spoločnosti Slovnaft. P. Katona je zodpovedný za obchod, marketing, logistiku a vzťahy so zákazníkmi.

Ing. Erika Dudová, Vedúca výroby

Pani Dudová vyštudovala Chemicko-technologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity (STU) v roku 1983. Následne nastúpila do spoločnosti Slovnaft a v 1998 nastúpila do spoločnosti Slovpack Bratislava, v tom čase vo vlastníctve Raiffeisen Ost. Inv. 
    Where we are

Slovpack Bratislava spol. s r.o.
Vlčie hrdlo
820 03 Bratislava 23
Contacts

phone: +421 (2) 4055 6345
fax: +421 (2) 4524 4841
e-mail: slovpack@slovpack.sk 
 

Táto webstránka používa cookies, ktoré sú určené
výhradne pre správnu funkcionalitu webstránky.