Slovensky

Kontakt
Slovpack Bratislava spol. s r.o.
Vlčie hrdlo
820 03 Bratislava 23
  

GPS koordináty:
> 48°06’35.0″N, 17°10’31.7″E
> 48.109717, 17.175480

Tel:         +421 (2) 4055 6345
Fax:        +421 (2) 4524 4841
E-mail:   slovpack@slovpack.sk

IČO:         35 848 294
IČ DPH:  SK 2020248560
Zápis v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, vložka č.27823/B.

 

Ing. Alena Čerňanská
konateľ,
vedúca ekonomického oddelenia
E-mail: cernanska@slovpack.sk
Telefón: 02/ 4055 6346
Mobil: +421 (0) 905 851 744
Ing. Milan Benko
vedúci oddelenia technológie a kvality
E-mail: benko@slovpack.sk
Telefón: 02/ 4055 6977
Mobil: +421 (0) 905 968 791
Ing. Gejza Katona
vedúci obchodného oddelenia
E-mail: katona@slovpack.sk
Telefón: 02/ 4055 8167
Mobil: +421 (0) 905 223 448
Gabriel Onódi
obchodné oddelenie
E-mail: onodi@slovpack.sk
Telefón: 02 / 4055 6979
Mobil: +421 (0) 908 785 846
Ing. Michal Lisý
obchodné oddelenie
E-mail: lisy@slovpack.sk
Telefón: 02 / 4055 6850
Mobil: +421 (0) 915 813 508

 

Ako sa dostať do výrobného závodu a administratívneho sídla Slovpacku ?

Slovpack sa nachádza v Bloku 83 areálu fy Slovnaft.

Nákladné vozidlo – nákladná brána č. V7:

Aspoň 1 hodinu pred príchodom nákladného vozidla je potrebné nahlásiť jeho evidenčné číslo (ŠPZ) na obchodné oddelenie Slovpacku, ktoré zabezpečí potrebné ohlásenia. Vstupná karta sa vybavuje v budove colnice umiestnenej pred nákladnou bránou na prízemí (prvé okno od dverí). Prítomnosť zamestnanca Slovpacku nie je potrebná.

Každé nákladné vozidlo musí po vstupe do areálu Slovnaft a pred výstupom z areálu absolvovať váženie.

Osobné vozidlo – osobná brána č. V2:

Vstup osobným vozidlom do areálu fy Slovnaft je povolený, pokiaľ návštevník vezie tovar do Slovpacku alebo odváža tovar zo Slovpacku osobným vozidlom. Aspoň 1 hodinu pred príchodom osobného vozidla je potrebné nahlásiť jeho evidenčné číslo (ŠPZ) na obchodné oddelenie Slovpacku, ktoré zabezpečí potrebné ohlásenia.

Návštevník – osobná brána č. V2:

Vstupné osobné karty vybavujú vo vstupnej hale fy Slovnaft v prítomnosti zamestnanca Slovpacku.

Návštevník s osobným vozidlom má možnosť odparkovať vozidlo na parkovisku pre návštevy pred areálom fy Slovnaft. Pre využitie tohto parkoviska nahláste prosím evidenčné číslo osobného vozidla (ŠPZ) na obchodné oddelenie Slovpack 1 deň pred návštevou.

 mapa3

  
    Where we are

Slovpack Bratislava spol. s r.o.
Vlčie hrdlo
820 03 Bratislava 23
Contacts

phone: +421 (2) 4055 6345
fax: +421 (2) 4524 4841
e-mail: slovpack@slovpack.sk 
 

Táto webstránka používa cookies, ktoré sú určené
výhradne pre správnu funkcionalitu webstránky.