Slovensky

Slovpack je atraktívny zamestnávateľ

Úspešná spoločnosť dokáže zhromaždiť, prepojiť a efektívne využívať materiálne, finančné, informačné a ľudské zdroje. Ľudia uvádzajú do pohybu potrebné zdroje, determinujú ich efektívne využívanie a pri správnom postoji vlastných zamestnancov k podniku a vlastnej práci predstavujú pre spoločnosť zdroj, ktorý rozhoduje o jej prosperite a konkurencieschopnosti.

Aktuálne voľné pracovné pozície


Názov voľnej pracovnej pozície: Operátor vyfukovacej výrobnej linky
Pracovná náplň: Obsluha technologickej linky na výrobu a spracovanie PE fólií vyfukovaním. Jedná sa o prácu v nepretržitom režime a v smenách (ráno, večer, 2 dni voľno).
Druh pracovného pomeru: Trvalý pracovný pomer – Na dobu neurčitú.
Požiadavky na zamestnanca: Technické zručnosti a zodpovedný postoj k práci.
Miesto výkonu práce: Slovpack, Vlčie Hrdlo (areál spoločnosti Slovnaft) v Bratislave.
Termín nástupu: Okamžite alebo Dohodou.
Ponuka zamestnávateľa: Základný plat + Smenový príplatok + Prémie
+ Nadštandardné zamestnanecké benefity

linkedin-logo.

Informácie pre záujemcov o prácu v Slovpack

Pokiaľ máte záujem uchádzať sa o vhodnú pracovnú pozíciu, jednoducho nám napíšte e-mail alebo pošlite žiadosť a Váš stručný životopis poštou. Naše dynamické prostredie umožňuje vždy nové šance pre angažovaných, ambicióznych a otvorených ľudí.

Kontaktné údaje pre záujemcov o prácu v Slovpack:

1. E-mailový kontakt: slovpack@slovpack.sk
2. Telefonický kontakt: +421 (2) 40 55 63 45
3. Faxový kontakt: +421 (2) 45 24 48 41
4. Poštový kontakt: Slovpack Bratislava spol. s r.o., Vlčie Hrdlo, 820 03 Bratislava 23

 

Atraktívny zamestnávateľ

Slovpack ponúka zaujímavé pracovné uplatnenie pre absolventov odborných škôl ako i pre skúsených výrobných zamestnancov.

Stabilná a solventná slovenská spoločnosť

 • Slovpack patrí už od roku 1993 medzi najväčších, najskúsenejších a najstabilnejších tradičných výrobcov vyfukovaných polyetylénových obalov v regióne strednej Európy
 • Pôsobíme vo východnej časti Bratislavy (areál spoločnosti Slovnaft) s vynikajúcou dostupnosťou z celého juho-západného Slovenska a severo-západu Maďarska
 • Sme exportne orientovaná spoločnosť, cca. 60% našich výrobkov exportujeme do 6 krajín v Európe.

Vysoká podniková kultúra a odbornosť

 • tímová práca – naša vysoká reputácia je založená na výsledkoch tímovej práce, schopnostiach a aktívnom prístupe každého člena tímu
 • krátke hierarchické vzťahy a vzťahy pre rozhodovanie
 • povzbudzujeme kontinuálny prenos vedomostí a odborné vzdelávanie
 • dbáme o zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov
 • prísne dodržiavame politiku rovnosti príležitostí
 • náročné kritériá na odbornosť výrobného procesu a profesionálny prístup k pracovným povinnostiam.

Zamestnanecké benefity

 • štandardné zákonné benefity
 • základná mzda a dodatočné mzdové prémie za splnenie plánovaných ukazovateľov
 • mzdové príplatky za prácu nadčas, sviatok a sťažené pracovné prostredie,
 • odmeňovanie zamestnancov pri životnom jubileu a odchode do dôchodku,
 • príspevok na stravovanie v závodnej jedálni,
 • odškodňovanie pri pracovných úrazoch,
 • doplnkové dôchodkové poistenie.
 • vernostné odmeny,
 • kultúrne podujatia.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
V zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov uchádzač o zamestnanie, zaslaním Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách v informačnom systéme v našej spoločnosti. Tieto  údaje môžu byť spracovávané výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať. Po uplynutí obdobia 3 rokov budú údaje skartované. 
    Where we are

Slovpack Bratislava spol. s r.o.
Vlčie hrdlo
820 03 Bratislava 23
Contacts

phone: +421 (2) 4055 6345
fax: +421 (2) 4524 4841
e-mail: slovpack@slovpack.sk 
 

Táto webstránka používa cookies, ktoré sú určené
výhradne pre správnu funkcionalitu webstránky.