Slovensky

Zákazník je na prvom mieste

ZLEPŠUJEME VAŠE VÝROBKY. Kvalita nevzniká sama od seba. Je výsledkom neúnavného úsilia udržiavať a zlepšovať všetky aspekty výrobku – technológiu a inovácie, granulát a aditíva, organizáciu práce a odbornosť zamestnancov, logistiku, vnútorné procesy a ekonomiku celého podniku.

Neustále sa prispôsobujeme požiadavkám zákazníkov a trendu dopytu, čo nás udržiava v úzkej skupine špičkových a tradičných výrobcov vyfukovaných fólií v regióne strednej Európy. Vyše 20 rokov dodávame ucelený sortiment fólií a kompletných baliacich riešení renomovaným nadnárodným i lokálnym zákazníkom (spolu 150 zákazníkov) na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Holandsku, Taliansku a Poľsku.

 • Náročné fólie na lamináciu a vysokokvalitnú potlač
 • Fixácia paliet – tepelne zmraštivé a stretch-hood fólie
 • Hrubostenné fólie a vrecia na balenie sypkých materiálov (FFS flexible packaging)
 • Vysokotransparentné, vysokopevné alebo tenké fólie
 • Balenie priemyselných, spotrebných tovarov a stavebných materiálov
 • Poľnohospodárske fólie
 • Balenie potravín, zeleniny a ovocia
 • Mnoho typov fólií so špeciálnymi vlastnosťami, ktorých receptúry vyvíjame presne podľa požadovanej aplikácie a sú doslova „šité na mieru“

Silná zákaznícka orientácia a profesionálne služby

 • Rýchla logistika – výhoda ideálnej polohy výrobného závodu
 • Flexibilita pri prijímaní objednávok a tvorbe výrobného programu
 • Krátke výrobné lehoty
 • Široký a ucelený sortiment fólií a baliacich riešení
 • Zákazky už od 300-500kg v závislosti od ceny fólie
 • Tradične transparentný prístup k zákazníkom
 • Pristupujeme ku každému zákazníkovi s maximálnou starostlivosťou, aby sme naplnili očakávania zákazníka ohľadom parametrov fólie ako i súvisiacich služieb.

Vysoká spoľahlivosť a kvalita fólií a baliacich riešení

 • Overené receptúry fólií ako i receptúry „šité na mieru“ zákazníka, ktoré spoľahlivo fungujú a dosahujú dohodnuté vlastnosti, čím získal Slovpack vysokú reputáciu
 • Receptúry plne prispôsobené požiadavkám zákazníka
 • Vstupný granulát prvotriednej kvality pre danú zákaznícku aplikáciu a receptúru
 • Fólia dlhodobo dosahuje dohodnuté vlastnosti
 • Ľahko dostupná technická podpora a odborné konzultácie

Vysoká profesionalita, odbornosť a expertíza

 • Všetci manažéri majú vyštudovanú Chemicko-technologickú univerzitu a dlhoročnú prax v Slovpacku a/alebo Slovnafte
 • Vysoká odbornosť a hlboká skúsenosť výrobných zamestnancov
 • Výnimočná expertíza a skúsenosť našich profesionálov je k dispozícii pre všetkých našich zákazníkov (výber a výroba najvhodnejšej fólie pre požadovanú aplikáciu)
 • Úzka spolupráca so zákazníkom pred i po nadviazaní obchodného vzťahu, s cieľom nastaviť a doladiť najvhodnejšiu receptúru fólie alebo baliaceho riešenia
 • Dlhodobo stabilný manažérsky a administratívny tím (vyše 70% zamestnancov s dĺžkou pracovného pomeru viac ako 5 rokov)
 • Neustály vývoj nových produktov
 • Od januára 2016 v plnej prevádzke nový vyfukovací stroj na špičkové 5-vrstvové fólie s minimálnymi hrúbkami, vysokotransparentné, vysokopevné a vysokopružné fólie

 

KVALITA · RÝCHLOSŤ · ZODPOVEDNOSŤ

 



 
    Where we are

Slovpack Bratislava spol. s r.o.
Vlčie hrdlo
820 03 Bratislava 23
Contacts

phone: +421 (2) 4055 6345
fax: +421 (2) 4524 4841
e-mail: slovpack@slovpack.sk



 
 

Táto webstránka používa cookies, ktoré sú určené
výhradne pre správnu funkcionalitu webstránky.