Slovensky

Hrubostenné fólie a vrecia (FFS flexible packaging)

FFS_produktovy list

Hrubostenné hadice alebo vrecia pre baliace ay alebo manuálne balenie na plnenie sypkých materiálov a stavebných hmôt, obaľovacie vrecia, vrecia na odpad, priemyselné smetie a iné. Overené receptúry pre koextrudované 3 vrstvové fólie – excelentná zvariteľnosť, pevnosť, farebnosť, obojstranná potlač – aj potlač v záložke, embossing a záložka, možnosť prídavku LLDPE alebo HDPE alebo zmesí a aditív, vnútorná strana vreca inej farby ako vonkajšia, vnútorná strana klzná vonkajšia zdrsnená a mnohé iné vlastnosti.
Medzinárodne sa hrubostenné vrecia označujú aj ako FFS, t.j. „Form, Fill & Seal“. Slovpack je špecialista na FFS baliace riešenia a výrobu hrubostenných fólií.
Rozmery: Šírka: do 600mm alebo 1 000mm až 6 000mm, Hrúbka: do 230my alebo do 200my, Max. celková zvariteľná hrúbka: 920my, Návin: do priemeru 1500mm, do 750kg.
Aplikácia

 • baliace ay
 • balenie sypkých hmôt – PP/PE/PET granulát, masterbatch, antuka, kamenná drť, hnojivá, chemikálie, priemyselná soľ, asfalty, drevené a slamené pelety, štrk a piesok, kôra a iné
 • vrecia na nebezpečný odpad
 • priemyselný a biologický odpad (agresívne látky, ťažké alebo ostré odpady)
Využitie

 • výroba stavebných hmôt
 • petrochemický priemysel
 • výroba hnojív
 • výroba chemikálií
 • drevospracujúci priemysel
 • poľnohospodárstvo
 • výroba kŕmnych zmesí
 • odpadové hospodárstvo
 • komunálna sféra
Vlastnosti

 • excelentná pevnosť a zvariteľnosť
 • embossing a záložka
 • nespočetné varianty farebnosti a aditivácie fólie, napr. vnútorná strana inej farby ako vonkajšia, vnútorná strana klzná a vonkajšia zdrsnená, atď.
 • až 4 farebná potlač, vrátane potlače v záložke (4+0, 3+1, 2+2)
 • balenie na rolke pre baliace ay alebo konfekčne spracované na vrecia

Kontakt na špecialistu pre FFS Hrubostenné fólie a vrecia:
Ing. Gejza Katona – vedúci obchodného oddelenia
E-mail: katona@slovpack.sk
Telefón: +421 (0) 905 223 448
 
    Where we are

Slovpack Bratislava spol. s r.o.
Vlčie hrdlo
820 03 Bratislava 23
Contacts

phone: +421 (2) 4055 6345
fax: +421 (2) 4524 4841
e-mail: slovpack@slovpack.sk 
 

Táto webstránka používa cookies, ktoré sú určené
výhradne pre správnu funkcionalitu webstránky.