Slovensky

Sme stabilný a solventný partner

Slovpack Bratislava patrí medzi najväčšie spoločnosti na Slovensku a v Čechách, ktoré vyrábajú a dodávajú vyfukované PE fólie. Slovpack má ideálnu polohu v centre Európy s vynikajúcou dostupnosťou kľúčových trhov. V Bratislave pôsobí od roku 1993.

Fólie vyrábame v 4 smenách 24 hodín denne na diverzifikovaných vyfukovacích linkách (5, 3 a monovrstvových), konfekčných linkách a flexografických potlačovacích in-line a off-line linkách. Naše výrobky exportujeme do 7 krajín Európy.

 

Predaj (2015)

Objem predaja: 8 702 ton

*bez kapacity novej 5 vrstvovej linky

 

Financie (2015)

Obrat: 16,2 mil. €
Investície: 1,28 mil. €

 

Personál (2015)

Počet zamestnancov: 61
Priem. dĺžka zamestnania: 11 rokov

 

Graf vývoja tržieb od vzniku spoločnosti

 

Trzby1994-2015 
    Where we are

Slovpack Bratislava spol. s r.o.
Vlčie hrdlo
820 03 Bratislava 23
Contacts

phone: +421 (2) 4055 6345
fax: +421 (2) 4524 4841
e-mail: slovpack@slovpack.sk 
 

Táto webstránka používa cookies, ktoré sú určené
výhradne pre správnu funkcionalitu webstránky.