Slovensky

Agro PE fólie

Agrovak OK+SK

Viacvrstvové a monovrstvové LDPE fólie v prevedení hadica, polohadica (rôzne rezaná) a plochá fólia s UV stabilizáciou na 2 roky v stredoeurópskych klimatických podmienkach (podľa potreby aj viac), na širokú škálu použitia v poľnohospodárstve – fóliovníky, mulčovacie fólie, silážne fólie, agri stretch, balenie zeminy, kŕmne zmesi a mnohé iné.
Fólie sa štandardne používajú na výrobu klasických fóliovníkov a fólia sa dá nadpájať zváraním. Ponúkame aj aditiváciu fólie s IR (infra-red) a AF (anti-fog) aditívami – IR zaručuje excelentnú difúziu prepúšťaného svetla obzvlášť v podmienkach nízkej svetelnej intenzity a zadržiavaním tepla šetrí energiu a vyrovnáva rozdiel teplôt medzi dňom a nocou. AF zas zabezpečuje stekanie vodného kondenzátu po stenách fólie a nie odkvapkávanie priamo na rastliny a plody, preto blokuje rozširovanie nákaz a chorôb plodov. Takto aditivovaná koextrudovaná AGRO fólia ponúka nasledujúce výhody:  zber úrody je možný 10 -15 dní skôr, zvýšená plodnosť o 10 – 15 %, znížené nebezpečenstva ranného namrznutia, lepšie svetelné rozloženie. Čierno-biela fólia na silážne vaky je špeciálna viacvrstvá AGRO fólia, ktorá slúži na uskladnenie krmiva vo vaku. Čierno-biela alebo len čierna fólia pod ovocie a zeleninu je viacvrstvá UV stabilizovaná fólia na zem pod jahody, uhorky, hrach, kríčky a pod., na polia a do záhrad. Čierna fólia slúži na výrobu na silážnych plachiet.
Overené receptúry v nespočetných variantoch farebnosti a aditivácie fólie a široké možnosti aj nadštandardných rozmerov hadíc a plochých fólií.Rozmery: Obvod: do 6 000mm, Šírka: do 2 050mm, záložka do 700mm, Hrúbka: do 170my, Návin – priemer kotúča: do 1 000mm. Štandardný rozmer kotúča: Polohadica 1 600+2x700x0,170 mm, Návin: 100 – 300 kg.

Aplikácia

 • fóliovníky
 • mulčovacie fólie (nepriehľadné)
 • silážne fólie (uskladnenie krmiva)
 • agri-stretch
 • fólie pod zeleninu, ovocie a kríčky
 • balenie zeminy
 • kŕmne zmesi
 • perforované fólie
 • výroba silážnych plachiet
 • tašky a vrecia
Využitie

 • poľnohospodárska prvovýroba
 • poľnohospodárska druhovýroba
 • rastlinná a živočíšna výroba
 • balenie kŕmnych zmesí
 • stavebná výroba
 • priemyselná výroba
Vlastnosti

 • aditivované mono a koextrudované fólie
 • UV stabilita 24 a viac mesiacov
 • antifog, infrared, nehorľavé
 • definovaná zvariteľnosť pre nadpájanie alebo pre baliace ay
 • perforácia
 • 100% nepriehľadnosť alebo transparentnosť
 • rôznofarebné strany (napr. čierno-biela)
 • až 6 farebná potlač

Fóliovníky verzia mono

Monovrstvové fólie v prevedení polohadica (rôzne rezaná) a plochá fólia s UV stabilizáciou na 2 roky v stredoeurópskych klimatických podmienkach (podľa potreby aj viac). Hlavné použitie je na výrobu klasických fóliovníkov, fólia sa dá nadpájať zváraním.
Pri tomto type fóliovníka je možnosť použiť vnútornú 50my fóliu aditivovanú s AF. Toto AF aditívum zabezpečí, aby vodný kondenzát vznikajúci vo fóliovníku neodkvapkával voľne priamo do rastlín, ale stekal po stranách fólie do zeme, čo výrazne znižuje prenos chorôb na rastliny.Rozmery: Obvod: do 6 000mm, Šírka: do 2 050mm,  záložka do 2x700mm, Hrúbka: do 190my, Návin – priemer kotúča: do 1 000mm. Štandardný rozmer kotúča : Polohadica rozmery: 1 600+2x700x0,170mm, Návin 100 – 300kg.

Kontakt na špecialistu:
Ing. Gejza Katona – vedúci obchodného oddelenia
E-mail: katona@slovpack.sk
Telefón: +421 (0) 905 223 448


Fóliovníky verzia koextrudovaná

Viacvrstvové fólie v prevedení polohadica (rôzne rezaná) a plochá fólia s UV stabilizáciou na 2 roky v stredoeurópskych klimatických podmienkach (podľa potreby aj viac), na širokú škálu použitia v poľnohospodárstve. Hlavné použitie je na výrobu klasických fóliovníkov, fólia sa dá nadpájať zváraním. Pri tejto koextrudovanej fólii ponúkame aj fóliu aditivovanú s IR a AF. Kombinácia týchto materiálov zaručuje excelentné svetelné rozloženie obzvlášť v podmienkach nízkej svetelnej intenzity. Redukuje odkvapkávanie kondenzátu, preto blokuje rozširovanie nákaz a chorôb plodov tak dobre, ako šetrí energiu cez dobré zadržiavanie tepla, čím znižuje rozdiel teplôt medzi dňom a nocou. Takto aditivovaná koextrudovaná AGRO fólia ponúka nasledujúce výhody:  zber úrody je možný 10 -15 dní skôr, zvýšená plodnosť o 10 – 15 %, znížené nebezpečenstva ranného namrznutia, lepšie svetelné rozloženie. Fólie je možné nadstavovať zváraním.

Rozmery: Obvod: do 5 400mm,  Hrúbka: do 200my, Návin – priemer kotúča: do 1000mm.

Kontakt na špecialistu:
Ing. Gejza Katona – vedúci obchodného oddelenia
E-mail: katona@slovpack.sk
Telefón: +421 (0) 905 223 448


Čierno-biela PE fólia na silážne vaky

Čierno biela fólia na silážne vaky je špeciálna viacvrstvá Agro fólia, ktorá slúži na uskladnenie krmiva vo vaku. Fólia je UV stabilizovaná s možnosťou potlače.

Typický rozmer: 1 400 x 1 000 x 0,212mm  Návin: 250bm.

Kontakt na špecialistu:
Ing. Gejza Katona – vedúci obchodného oddelenia
E-mail: katona@slovpack.sk
Telefón: +421 (0) 905 223 448


Čierno-biela PE fólia pod ovocie a zeleninu

Čierno-biela fólia pod ovocie a zeleninu je viacvrstvá UV stabilizovaná fólia na zem pod jahody, uhorky, hrach, kríčky, na polia alebo do záhrad.

Rozmer a návin podľa požiadaviek odberateľa.

Kontakt na špecialistu:
Ing. Gejza Katona – vedúci obchodného oddelenia
E-mail: katona@slovpack.sk
Telefón: +421 (0) 905 223 448


Čierna PE fólia pod ovocie a zeleninu

Čierna fólia pod ovocie a zeleninu je monovrstvá UV stabilizovaná na zem pod jahody, uhorky, hrach, kríčky, na polia alebo do záhrad.

Rozmer a návin podľa požiadaviek odberateľa.

Kontakt na špecialistu:
Ing. Gejza Katona – vedúci obchodného oddelenia
E-mail: katona@slovpack.sk
Telefón: +421 (0) 905 223 448


Čierna PE fólia na silážne plachty

Čierna fólia na silážne plachty je mono fólia, ktorá je UV stabilizovaná v prevedení polohadica. Táto fólia je zváraná na plachty požadovaného rozmeru.

Rozmer: Obvod do 6 000mm, Hrúbka: do 170my.

Kontakt na špecialistu:
Ing. Gejza Katona – vedúci obchodného oddelenia
E-mail: katona@slovpack.sk
Telefón: +421 (0) 905 223 448
 
    Where we are

Slovpack Bratislava spol. s r.o.
Vlčie hrdlo
820 03 Bratislava 23
Contacts

phone: +421 (2) 4055 6345
fax: +421 (2) 4524 4841
e-mail: slovpack@slovpack.sk 
 

Táto webstránka používa cookies, ktoré sú určené
výhradne pre správnu funkcionalitu webstránky.